» Řemesla

Za Keltů zaznamenala řemesla rozkvět v neobvyklé míře.  Začaly se používat nové techniky a materiály. Došlo ke změnám ve výrobě. Nejvíce k tomu přispělo rozšíření předtím málu využívaného kovu, a to železa.

Železo se stalo běžně užívaným materiálem. Nastala opravdová doba železná a železné nástroje zdokonalily všechny druhy prací a podstatně tak lidem usnadnily život. Další změnou ve struktuře společnosti byla rostoucí specializace na konkrétní řemeslo. Tím, že se řemeslník mohl soustředit jen na své řemeslo, mohl vymýšlet inovace a stát se mistrem ve svém oboru.